Zpět na Mámův svět

CURRICULUM VITAE

(speciální update pro Báru Šimanovskou)

Narodil jsem se 25.7.1973 ve Strakonicích v jižních Čechách. Od dětství žiji v Blatné. Oba rodiče Ing. Štěpán Krynický a Ing. Marcela Krynická absolvovali FJFI ČVUT a pracují jako technici v Tesle Blatná a.s.. Mám tři sourozence: Ing. Pavla Krynického (absolvent FEL ČVUT, nyní pracuje jako počítačový technik na MZV ČR), Jana Krynického (nyní pracuje jako počítačový technik reklamní agentury McCannEricsson) a sestru Hanu, který studuje na gymnáziu Strakonice.

Základní školu jsem absolvoval na ZŠ J.A.Komenského v Blatné v letech 1979-1987 s výborným prospěchem. Již na základní škole jsem se zúčastňoval matematických a fyzikálních soutěží. Dosáhl jsem těchto úspěchů v okresních kolech: 1-4 místo Pythagoriáda ročník 1983/84, 2. místo Pythagoriáda 1984/85, 3.místo Pythagoriáda 1985/86, 2-3.místo matematická olympiáda 1986/87 a 2. místo fyzikální olympiáda 1986/87.

S ohledem na tyto výsledky a prospěch v průběhu studia mně byly prominuty přijímací zkoušky na Gymnázium Strakonice, kde jsem začal v roce 1987 studovat ve třídě s matematickým a fyzikálním zaměřením. Jako povinně volitelný předmět jsem si vybral Základy Elektrotechniky a Elektroniky, ze kterých jsem odmaturoval jako z pátého volitelného předmětu. Dalšími maturitními předměty byla matematika a fyzika. Jako maturitní jazyk jsem si zvolil anglický jazyk. I při studiu na střední škole jsem se zúčastňoval předmětových olympiád. Mým nejvýraznějším úspěchem bylo 3.místo v krajském kole fyzikální olympiády 1990/91.

Na matematicko-fyzikální fakultu UK obor UVVP M-F jsem byl v roce 1991 přijat bez přijímacích zkoušek. V roce 1994 jsem začal vyučovat na Gymnáziu Buďánka určeném pro nadprůměrně nadané děti. Pracovní poměr na této škole jsem ukončil v dubnu 1999 v souvislosti s nástupem na civilní službu. Na počátku roku 1995 jsem začal pod vedením Doc. Rojka pracovat na své diplomové práci na téma Experimenty s V-skopem VS-100. Při práci jsem nad rámec zadání vytvořil kompletní český překlad celé dokumentace dodávané k V-skopu. Diplomovou práci jsem obhájil se známkou výborně 13.5.1996. Studium jsem ukončil státní zkouškou 15.5.1996.

V červnu 1996 jsem byl přijat jako řádný postgraduální student oboru D-2 (obecné otázky fyziky) na MFF UK. Rigorózní zkoušku jsem složil v září 1998, studium jsem přerušil v dubnu 1999 kvůli nástupu na civilní službu, kterou konám jako pomocná síla na Katedře zvukové tvorby FAMU v Praze.

Během studia na fakultě a zejména při práci na disertačním úkolu jehož součástí je tvorba vlastního softwareového ovladače V-skopu, jsem získal značné zkušenosti s prací s počítači, jak po hardwareové tak po softwareové stránce, zejména v oblasti správy OS Win95/98/NT a programování v jazyce C/C++/MS Visual C++.

Od sedmi do osmnácti let jsem navštěvoval LŠU, kde jsem postupně hrál na flétnu, trombon a tubu. Na poslední dva nástroje i v dechovém orchestr, se kterým jsem se zúčastnil mnoha akcí včetně několika zahraničních zájezdů. V provozování hudby pokračuji i nyní, hlavně jako člen rockové skupiny NEQUAS.

Od sedmi let jsem se účastnil letních táborů, nejdříve jako dítě, poté jako instruktor, oddílový vedoucí a nakonec jako hlavní vedoucí táborů Dužiny Děsír (dětská organizace DUHA) Nejívová 98 a Vlára99. Kromě letních táborů se při své činnosti v Děsíru věnuji organizování městských her pro středoškolskou a vysokoškolskou mládež, v posledním roce jsme svou činnost rozšířili i o pravidelně pořádané víkendy pro účastníky našich letních táborů.

Rekreačně sportuji a jsem držitelem licence instruktora sjezdového a běžeckého lyžování svazu lyžování ČSTV. Velice rád se věnuji neorganizované turistice v ČR i zahraničí (Zakarpatská Ukrajina, Peru).

Od dob středoškolských studií se zajímám o společenské dění, které se snažím aktivně spoluvytvářet například jako člen Stávkového výboru gymnázia Strakonice v listopadu 1989, člen a předseda redakční rady časopisu Laurus (1989-1991), člen poradní komise studijního proděkana MFF UK (1993-1995), člen SR VŠK 17.11. (1994-1998), předseda Hudebního klubu VŠK 17.11. (1994-1999), člen školní rady Osmiletého gymnázia Buďánka (1998), člen studentského rádia Drát (1992-1998), hlavní organizátor Beánie MFF UK 1992 a 1993, hlavní organizátor Bohatýrské trilogie MFF UK 1999, nebo spoluautor Studentské kuchařky MFF UK a Zobáckého slabikáře Gymnázia Strakonice.

Poznámky pro Báru:

Báro,

tohle je trochu doplněný životopis, který jsem psal při přijímačkách na postgraduál (je z něj hodně vidět v tom začátku, že je pro matfyz). Už si nepamatuju, jak se to má psát, takže jsem se chlubil, co to šlo.

Pokud bude mít k němu Nejedlík nějaké připomínky, tak mi je, prosím, napiš a předej. Já bych si ho podle nich upravil, abych měl životopis ALL RIGHT.