Jak je důležitá dojezdová vzdálenost


Možná jsem trochu mimo mísu, ale doneslo se mi, že se v médiích rozjela kampaň proti nepravostem v ubytování na kolejích, protože studenti z Moravy koleje nemají zatímco z Čech ano. Nechci nijak bránit obecně způsob jakým se koleje přidělují, ale nelíbí se mi jednoduchá argumentace typu: “Pokud bydlí dál, musí dostat kolej dřív”. Osobně už nejsem nijak angažován, protože v letošním roce končím doktorandské studium.
Jsou dva důvody. Prvním je, že údaj, který studenti vyplňují do kolonky trvalé bydliště ztrácí svou vypovídací hodnotu. Zcela běžným a obecně známým způsobem, jak vyřešit problém s kolejí je změna trvalého bydliště dál od Prahy. Prý nejde o mimořádně náročnou operaci. Již před pěti lety, byli mezi šedesáti studenty mého ročníku (včetně pražáků) čtyři takoví. Dnes se jejich podíl může pohybovat mezi jednou desetinou až pětinou, možná i více. S tím, jak se potřebná vzdálenost zvětšuje, roste i motivace k přestěhování. Myslím, že nikdo nemůže zazlívat otci prváka, který slibuje, že syna ihned přestěhuje k babičce do pohraničí, aby mohl studovat. Univerzity zatím vyvíjejí nulovou snahu, aby v kolonce bylo opravdové bydliště, a tak je možné jezdit z koleje v Praze-Tróji na oběd k rodičům do Prahy-Ořechovky.
Druhý důvod je ekonomický. Počítejte se mnou. Hranice pro přidělení koleje je na UK 90 min. Lístek do takové vzdálenosti stojí 60-70  Kč. Za měsíc se čtyřmi týdny, při dojíždění čtyřikrát v týdnu utratí 4 x 4 x 2 x 65 = 2080 Kč a v autobusu stráví 4 x 4 x 2 x 1.5 = 48 hodin. Pronájem lůžka je možné v Praze sehnat 2500 - 3500 Kč (jedná se většinou o lůžko na vícelůžkovém pokoji, který si pronajímá několik studentů). Pokud by náš imaginární student strávil čas místo v autobusu na brigádách vydělal by 1000 Kč (které potřebuje přidat k penězům utraceným za autobus, aby si vydělal na nájem) při mzdě 20 Kč a 85 ha. Běžná cena uváděná na nástěnkách je 40 - 50 Kč/hodinu. Pokud se budeme držet předpokladu, který není příliš odvážný, že ceny podnájmu v Praze jsou stejné pro studenty z Čech i z Moravy, vyjde nám pro všechny studenty, kteří kolej na UK nedostanou, jako ekonomicky nejlepší varianta podnájmu, která pro všechny vychází zcela stejně, protože dojíždět nebudou. Proč by měli být nuceni platit za stejných podmínek podnájmy pouze studenti z Čech, mně nedochází.