Technický stav koleje


Něco jsem o stavu koleje napsal už od Kuchařky, tady toho bude trochu víc. Celkově je na tom kolej velice špatně, ačkoliv je ze všech kolejí UK nejmladší. Slavnostně ji otevíral městský tajemník KSČ Štěpán v létě roku 1989. Bohužel tomuto okamžiku předcházela prý téměř dvacetiletá stavba a nepředcházela mu kolaudace celého objektu. Například původně zamýšlená samoobsluha v suterénu, kde dnes staví archív, nebyla zkolaudována dosud. Navíc kolej s menzou měli být původně pouze součástí daleko většího univerzitního areálu, který se měl táhnout až k tramvajím a mělo v něm bydlet asi 3x až 4x víc studentů než dnes. V tom také tkví částečně nehospodárnost menzy, která měla živit daleko více lidí.
Teď ke koleji, ne všechny informace jsou ověřené, ty neověřené budou označený slůvkem prý.
Kolej postavila nějaká polská firma, která už se stihla rozpadnout. Důsledkem je, že všechny pohledávky, které univerzita k ní má, jsou k ničemu a všechno se musí opravovat z jejich peněz. Prý všechny snahy o soudní vyrovnání skončili neúspěchem, něco prý ještě běží.
Limitem pro všechny opravy jsou peníze, které prostě nestačí.
 

Vnější obložení, zima

Vnější plexisklové obložení, které je kolem přízemí mělo být původně kolem celé koleje (šrouby trčí ze zdi ve všech patrech). O tom, že nebude projekt v tomto bodě dodržen bylo rozhodnuto na poslední chvíli v okamžiku, když se zjistilo, že naprojektovaná a postavená klimatizace není schopná zajistit výměnu vzduchu v bodově. Následkem je velice špatné hospodaření s teplem (kolej patří mezi nejzářivější body na infračervené mapě Prahy) a rozpad panelů, které nemají povrchovou úpravu a tudíž špatně odolávají vnějším povětrnostním podmínkám.
Prý bylo podniknuto několik pokusů klimatizaci rozběhnout, ale výsledky nebyli příliš valné. Dnes je tato myšlenka mrtvá.
 

Okna

Problémy z oknem pocházejí prý z toho, že původní okna určená na stavbu, byla přivezena hned v jejích počátcích a vzhledem k její délce stihla shnít ještě před tím než mohla být namontována do budovy. Narychlo pak prý nechala vyrobit nová bohužel z nedosušeného dřeva, takže při vysychání začala pracovat a všelijak se zkroutila.
Původně se daly otevírat obě poloviny, bohužel stalo, že celé okno i z rámem vypadlo ze zdi a proto je jedna polovina okna zamčená napořád.
Vedoucí o problémech s okny ví, snažila se je opravovat, ale pomůže pouze výměna, která u nejhorších oken tempem cca 6 oken za rok probíhá. Na víc nejsou peníze. Jinak prý se současný typ oken nesmí ve výškových budovách používat.
 

Výtahy

Životnost výtahů prý skončila řádově v době, kdy se kolej otevírala. Stavbaři je totiž používali na dopravu všech materiálů (stavební i nábytek.). Provádějí se generální opravy, opět je málo peněz. Občas si to ovšem rozbíjejí i studenti sami. Loni dva případy, kdy neznámí debilové prokopli vnější dveře dovnitř a projíždějící výtah je ulomil. Obě opravy dohromady stály přes 50 000 Kč.
 

Voda

Příčina je podobná jako u oken. Vodovodní trubky prý byly přivezeny na stavbu hned na začátku a celou dobu stály venku na dešti. Jejich životnost skončila hned na začátku devadesátých let. Provádějí se výměny (došlo k výměně celého ležatého potrubí v příštím roce snad dojde postupně na jednotlivé stoupačky).
 

Vařiče

Vařiče asi oddělali Vaši předchůdci, například loni hrozilo odpojení mnoha buněk, protože revizní technik nechtěl velkou část nechat v provozu a na výměnu nebyly peníze. Nakonec se to nějak udělalo.
 

Podnož

Podnož byla asi nejlepším kouskem polských stavbařů, protože její velkou část se ani přes snahu městského výboru KSČ nepovedlo zkolaudovat. Starší vám potvrdí, že do suterénu slušně zatékalo (z krabice el. vedení na začátku Béčka, tekly při větších deštích proudy vody), jednou se nedalo na Béčko vůbec projít, protože v suterénu stálo všude 5 cm vody.
Tento problém, který narušoval statiku celé budovy (prý je moudře umístěna na písku), by měla vyřešit probíhající oprava.
 

Telefony

Místní ústředna měla vždy svoje mouchy, ale rozhodující ránu ji zasadila havárie stupaček nad ní. Došlo k ní buď před dvěma nebo třemi lety, do ústředny natekla voda a značně ji poškodila. Nakonec se jí podařilo dát nějak dohromady ,ale much má daleko víc. Na výměnu nejsou peníze.
 

Zámky

Zámky na koleji musí být odemykatelné jedním univerzálním klíčem. Sadu, která je na koleji v současné době instalovaná se nějak vyrobit nepovedlo. Výměna je opět blokována nedostatkem peněz. Žádáme pravidelně každý rok, letos už po šesté, zatím neúspěšně, ani posudky od policie nepomohly. Situace by se mohla změnit letos, protože firma ukončila výrobu tohoto typu zámků a není ochotna už doplňovat chybějící (ztráty a odpis), takže kolej nebude splňovat požadavek požárníků z první věty a bude jí hrozit zavření.