Smíšené pokoje

Novinky:
25.11. se nám ozval osobní asistent p. poslankyně a navrhnul schůzku s paní poslankyní, která by se zabývala tímto problémem (a možná i dalšími). Je prý pravděpodobná i účast p. Mlynáře. Zkusíme to domluvit na příští týden.

Předzvěst problému se smíšenými pokoji tady byla vždy. Ubytovávání na kolejích se řídí vyhláškou hlavního hygienika ČSSR tuším z roku 1977, kde se praví: ”Muži a ženy musí být ubytováni odděleně, je-li to možné v různých budovách, nebo s využitím překážek, rozdílných pater nebo oddělených křídel”.
Tato vyhláška dosud platí. Je v ní stanoveno vybavení hygienickým zařízením, nutná obytná plocha na jednoho ubytovaného a tak dále.
Ředitel KaM ing. Höffer tuto vyhlášku znal asi od jejího vzniku (od té doby na kolejích pracuje), ale v prvních porevolučních letech na jejím uplatňování v tomto bodě netrval. Vzpomněl si asi před čtyřmi lety, kdy poprvé vyslal na vedení kolejí požadavek, aby byla dodržována a vedoucí kolejí zajistili oddělené ubytování chlapců a dívek. Na různých kolejích se s tímto požadavkem vyrovnali různě, u nás bydleli kluci s holkama dále, protože na tom trvala SRK a vedoucí bylo jasné, že fakticky budou smíšené pokoje existovat nadále a do ubytování se vnese pouze větší zmatek.
S ing. Höfferem jsme o problému diskutovali, bylo nám sděleno, že pro něj jde o zcela zásadní problém, protože takováto forma spolužití nesezdaných lidí se neslučuje s jeho křesťanskou morálkou. O závaznosti zákonů se nezmínil.
Ing. Höffer opakoval svoje snahy i v předloňském roce, se stejným výsledkem. Podařilo se nám získat vyjádření hygienika, že inkriminované ustanovení nebude kontrolováno a postihováno. Na postoji ing. Höffera se nezměnilo nic.
Události nabraly spád v letošním roce, protože databáze ubytovacích kanceláří byly propojeny s KaM, která každý den provádí zálohu všech dat a může tak provádět neustálé kontroly databáze a hlavně ing. Höffera napadl spásný nápad, jak vynutit svůj příkaz. Rozhodl, že vedoucí a zaměstnanci kolejí, které nezajistí oddělené ubytování obou pohlaví, neobdrží žádné odměny, což je v jejich případě skoro polovina platu.
T. Jelínek se pokoušel jednat o situaci na ministerstvu, ale tam ho odbyli s tím, že mají jiné starosti že vyhláška není kolizní, protože hygienické kontroly na dodržování tohoto ustanovení (a jemu podobných) netrvají a jde jim pouze o skutečnou hygienu. Nevidí tedy žádný důvod k urychleným změnám tohoto předpisu. Prorektor odmítl vykonávat na KaM jakýkoliv nátlak směřující proti platným právním předpisům. Všechna ujištění od hygieniků, která se podařilo získat, na ing. Höffera nezapůsobila a on si dál stojí na svém.
Situace se zacyklila: protože hygienici to kontrolovat nechtějí, proto vyhláška nikomu nevadí, proto není potřeba její změny. Dokud se nezmění vyhláška nebude pro smíšené pokoje z vedení univerzity nikdo nic dělat. Ing. Höffer tedy může prudit dál až do aleluja.
Poslední, co se nám podařilo, byla rozmluva s poslankyní Machatou (US - výbor pro mládež a vzdělání), která s naším postojem souhlasí a slíbila, že se pokusí s problémem něco udělat.
Pokud by někoho napadlo nějaké řešení (třeba známost s hlavním hygienikem ČR), obraťte se na kohokoliv ze SRK, třeba to vyjde.