Proč chybějí místa na kolejích

Příčiny nedostatku míst na kolejích se dají rozdělit do dvou skupin:
1. příčiny, jejichž odstraněním se současný stav může vyřešit (počet přijatých studentů, počet lůžek na kolejích, ceny náhradního ubytování)

2. příčiny, jejichž odstraněním se současný stav pouze zmírní (načerno ubytovaní, změna trvalého bydliště, opakovaného studium, studium studentů, kteří fakticky nestudují)

Nejdřív rozebereme bod jedna, je to daleko rychlejší a jednoduší:
1a, Ceny jiného ubytování
 Tady neleží řešení ani trochu v moci VŠ a je to jedna z hlavních příčin rozdílné situace VŠ vPraze na straně jedné a například Jihočeské univerzity ne straně druhé. Situaci na kolejích by mohlo částečně řešit, kdyby se cena podnájmů blížili ceně lůžka na kolejích, toho se ale vPraze ještě hodně dlouho nedočkáme.
 Dalším alespoň částečným vylepšením současné situace by bylo odstranění nepřímých dotací na ubytování (státní příspěvek na provoz kolejí) a jejich nahrazení dotací přímou (vyplácením peněz přímo jednotlivým studentům). Toto řešení by určitě přineslo částečné sblížení cen ubytování na kolejích a v podnájmech. Problémem bude faktické zdražení kolejného pro studenty v současné době ubytované, protože přímá dotace na jednoho studenta bude kvůli většímu počtu adresátů menší.

1b, Počet lůžek na kolejích
 Stejně jasné jako předchozí bod. Bylo by třeba více lůžek na kolejích, ale protože stát nevidí tuto oblast jako prioritní není možné z této strany očekávat jakékoliv řešení. Podotýkám, že výstavba nových kolejí není ve finančních možnostech žádné z vysokých škol.

1c, Počet přijatých studentů
 Tady je jediné možné nyní dosažitelné dlouhodobé řešení současné situace. Stačí porovnat počet studentů na UK v roce 1989 s počtem z roku 1997. Řešením by mohla být nějaká varianta následujícího návrhu. Každá VŠ si ponechá počet lůžek k nějakému datu (např. 1.1. 1990) a nadále bude s těmito lůžky disponovat sama. Podle konkrétní vysoké školy (dle integrace fakult atd.) se daná VŠ rozhodne přidělovat koleje v rámci celé vysoké školy nebo svoji kapacitu rozdělí mezi jednotlivé fakulty (evidentně lepší řešení pro UK), které potom sami rozhodnou, podle jakých kritérií budou svým studentům koleje přidělovat (zda podle jejich studijních výsledků nebo podle schopnosti najít vzdálenějšího příbuzného a přestěhovat se k němu nebo známosti s odborným lékařem).
 Každopádně jednou musí fakulty najít odvahu k tomu, aby některým zájemcům o studium řekly: “Přijímačky jste udělal špatně a můžete si vybrat, jestli chcete studovat, ale nemít kolej, protože tu máme pouze pro ty nejnadanější nebo nebudete studovat vůbec”. Rozhodně by tento postup byl daleko upřímnější než dnešní nevyřčené: “Všichni máte stejné šance a pokud nejste schopní si změnit trvalé bydliště máte smůlu”.

Nyní k bodu dvě. Na začátek je nutné si uvědomit jednu věc:
 V současné době je více lidí, kteří žádají o kolej než lůžek,  která mohou být přidělena. Toto je podstata problému a dokud nedojde k žádné zásadní změně, která tento stav změní (tzn. změna uvedená v bodě 1.), tak veškeré návrhy řešení spočívají pouze v označování různých skupin smolařů, kteří kolej nedostanou.
 Z těchto důvodů jsem přesvědčen, že všechny argumenty typu “Já si rozhodně nevezmu na svědomí, aby kvůli mně někdo nemohl studovat.......” jsou zcela mimo mísu, protože za současné situace, kdy nutíme dojíždět lidi ze vzdálenosti 100 km i dvě hodiny denně (a jako někteří rektoři farizejsky tvrdíme, že na jejich místě bychom do školy bez protestů určitě dojížděli), vkaždém případě, ať rozhodneme o kritériích o ubytování jakkoliv,  naše rozhodnutí bude vždy někomu bránit ve studiu a my můžeme pouze změnit složení této skupiny, která nebude moci studovat nebo bude studovat s daleko většími problémy než ostatní. Je zbytečné si hrát na dosahování spravedlnosti, jde pouze o hledání nejmenšího zla.

 Upozorňuji, že následující čísla popisující velikosti jednotlivých, dle mě problematických skupin, dnes ubytovávaných, se týkají koleje 17.11. v Praze a je možné, že se mohou lišit od situace na jiných kolejích na jiných kolejích dost lišit. Na tyto rozdíly se budu snažit vždy upozornit.

2a, Načerno ubytovaní
 Myslím, že tento problém se trochu zveličuje. Odhadem je takových lidí na naší koleji asi padesát z 1400 ubytovaných studentů. (Pro toto číslo nemám žádné přesnější zdůvodnění, kromě zpráv od svých kamarádů atd.).
 Problémem je, že se proti načerno ubytovaným těžko zasahuje. Účinná opatření by vyžadovala neustálé kontroly kolejenek (včetně pravosti razítek a nepřelepení fotografií), přepadové kontroly na pokojích (v ranních hodinách, ještě než se odchází do práce) atd. Těžko by studenti na takovou praxi přistoupili, řešením by spíše bylo vědomí (které je konec konců správné), že pokud místo souseda bydlí někdo jiný, může se mi stát, že za rok zůstanu kvůli někomu podobnému pod mostem já, jako kvůli němu letos nemá kolej můj kamarád z Jindřichova Hradce. Nemám na mysli udávání spíš atmosféru která by nedovolila někoho takhle ubytovat.
 Jedním s malých kroků, které by černé ubytovávání mohlo omezit je přidělování koleje na méně než celý rok. U studentů vyšších ročníků se občas stává, že odjíždějí na půl roku, rok do zahraničí a kolej pronajímají z obav, že po návratu nebudou mít, kde bydlet.
Navíc značnou část lidí, kteří takto na koleji bydlí, tvoří studenti, kteří kolej nedostali nebo bývalí studenti, kteří snadnou přejdou do následující kategorie.

2b, Opakované studium
 Jedná se o lidi, kteří již jedno vysokoškolské studium ukončili a nyní studují znovu většinou velmi blízký obor na své škole nebo některou z tzv. “nenáročných” škol (např. PF ). Studium jim nedá příliš mnoho práce a tak se často soustředí na vydělávání peněz na vlastní byt v Praze. Celý tento problém opět souvisí s cenami podnájmů v Praze.
 Alespoň o rok takto prodlužuje (tzv. recykluje) své studium na MFF  asi čtvrtina všech absolventů, mezi 200 studenty prvních ročníků z MFF na naši kolej bylo těchto lidí 50, tedy čtvrtina, navíc někteří žádají o kolej za pátý nebo šestý ročník (Obvykle se začíná recyklovat už na konci čtvrtého ročníků, aby nedocházelo ke komplikacím při zamlouvání koleje a tito lidé nejsou v tomto čísle zachyceni..)
 Je faktem, že určitá část těchto lidí se opravdu snaží druhou školu vystudovat, ale je nutno si uvědomit, že dát těmto studentům kolej ubírá šanci jiným, kteří neměli ani to štěstí, že by mohli vystudovat jednu jedinou.
 Navrhuji přidělovat kolej maximálně na šest let (u studentů LF na sedm let) za celý život. Důvody jsou nasnadě jednou se splést může každý, délka řádného studia je 5 (6) let. Toto opatření by bylo nutné provést i v případě, že by koleje přidělovali fakulty postupem uvedeným v bodě 1a, protože na některých školách by pro absolventy nebylo problémem vytlačit z nejlepších míst po přijímacích zkouškách absolventy středních škol. Jiná možnost, jak zabránit dostudovaným řešit jejich obtížnou bytovou situaci na úkor ještě bezbrannějších středoškoláků asi neexistuje.
 
 

2c, Ubytování studentů, kteří fakticky nestudují
 Motivace těchto lidí je buď stejná jako u předchozí skupiny nebo se jedná o snahu prodlužovat bezstarostné mládí. Postup je následující: jednou udělám první ročník a hned ten rok si podám přihlášku na stejnou školu. Přijímací zkoušky většinou není problém udělat (někde)  a velká část prvního ročníku se často uznává, takže opět není problém první ročník úspěšně vystudovat (u škol kde se plnění studijních povinností kontroluje až na konci není dokonce nic takového potřeba, protože Vás mohou vyhodit až na konci roku a na další už máte zase podanou přihlášku. Je tak možné studovat první ročník sedmkrát i víckrát.
 Navrhuji přidělovat kolej pouze na dva pokusy o vysokoškolské studium, opět ne kvůli tomu, že bych někomu nepřál, ale protože existuje spousta talentovaných lidí, kteří nemohou studovat, právě kvůli těm, kteří studovat nechtějí.

2d, Změna trvalého bydliště
 Tento problém souvisí s kritérii, podle kterých se v současné době ubytovává na kolejích v Praze (kolej dostává ten, kdo bydlí dál o Prahy). Tragédií tohoto postupu je, že se dá velice snadno obejít tím, že si změníte trvalé bydliště. Argumentu, že studenti budou líní si trvalé bydliště měnit, není třeba přikládat velkou důležitost, platil možná před lety, kdy kolej nedostávali lidé bydlící od Prahy dvacet minut ne však dnes, kdy by měli dojíždět dvě hodiny. Za ten jednodenní výlet to podle mně rozhodně stojí.
 Čísla: Za poslední tři roky změnilo ze studentů  MFF trvalé bydliště v jednotlivých letech 9, 14, a 17 studentů. Nezdá se to tolik ovšem jedná se pouze o ty, kteří si nahlásili změnu bydliště i na fakultě (což je znak pořádkumilovnosti a strachu z odhalení).
 Z vlastního zjištění vím, že lidí, kteří nahlásí změnu bydliště pouze kolejím je daleko víc. Anavíc je zcela zřejmý prudký nárůst jejich počtu, který souvisí s tím, co jsem zmiňoval, že vzdálenost, kterou by měli studenti v současné době dojíždět už fakticky neumožňuje studium vysoké školy. Opravdu rád bych upozornil na tlak, kterému je vystaven každý, kdo se má rozhodnout jestli bude obtížně každý den dojíždět dvě hodiny do Prahy a zpět nebo raději zajede za babičkou a papírově se k ní přestěhuje.
 Tento proces přestěhovávání navíc posiluje kladná zpětná vazba, čím větší vzdálenost, kterou bych musel dojíždět, tím větší tlak na to abych se přestěhoval. Takto se vylidňování Čech neustále zrychluje (už dnes většina studentů naší koleje bydlí na Moravě). Přestěhovávání navíc znevýhodňuje studenty prvních ročníků, kteří ještě neví, jak to chodí, ale zároveň kolej potřebují ze všech nejvíc (ty starší už se přece jenom aklimatizovali a mohou u kamaráda nějakou dobu spát).
 Na tuto praxi upozorňuji už pět let, ale vedení univerzity (ale i většina studentů) ji tiše toleruje. Což je poněkud pikantní, pokud si uvědomíte, že instituce, která aspiruje na roli morální opory národa, fakticky nutí své nejzranitelnější členy podvádět, protože pokud jste ochoten se přestěhovat můžete dojíždět z koleje v Tróji na nedělní oběd k rodičům do Střešovic.
 Mnou navrhované řešení této situace je velice nepopulární a všichni se snaží mu vyhnout, takže současná situace zřejmě vydrží až do úplného zhroucení systému, kdy se pražské VŠ stanou regionálními detašovanými učilišti studentů Moravského Těšína.
 Navrhuji evidovat u studentů bydliště rodičů a bydliště v době studia na střední škole. On sám by si mohl jedno z nich zvolit. Přestěhování povolovat pouze v případě současného přestěhování rodičů nebo zákonného zástupce u něhož student bydlel v době středoškolského studia.
 Námitky jsou jasné. Ne všichni bydlí u rodičů, ale opět upozorňuji, že stejně někdo kolej nedostane a zatím ji nedáváme právě těm, kteří si zachovali špetku cti a nepřestěhovali se jinam. Navíc v mém okolí je takových lidí, co se nepohodnou s rodiči, v porovnání s počtem přestěhovaných zoufale málo. Nemám to podložené žádným výzkumem, ale nejhorší konflikty s rodiči (dle zkušeností mých a mého okolí) propukají v době středoškolských studií. Situaci opravdu nejhorších případů by mohli řešit Správní rady kolejí s vědomím toho, že jich mohou udělit pouze velice omezený počet (například maximálně 5) a jejich rozhodnutí musí být zveřejněno a podrobeno veřejné kritice.
 Toto opatření by nevyhnalo z kolejí všechny kdo jsou dnes papírově přestěhování (je jich víc než počet nevyřízených žádostí o kolej), pouze někteří by bydleli podle svého skutečného bydliště.
 Jinou možností je nebrat ohled na místo bydliště vůbec. I to mi přijde lepší než údržba stávajícího stavu, kdy musím odpovídat na telefonáty typu: “Prosím Tě dostanou Teplice ještě letos kolej nebo už se mám přestěhovat do Krnova?”

Ještě poznámku
 Celou situaci bohužel komplikuje současný stav ve Správních radách kolejí, kde by bohužel podstatná část členů při uplatnění těchto nebo podobných opatření přišla o kolej. Nikdo se nemůže divit, že se snaží jakékoliv řešení zablokovat.
 Druhou komplikací je postoj studentů práv, kteří neustále zdůrazňují rovnost všech a nemožnost diskriminačních opatření (všechna, která jsem navrhoval jsou bohužel taková), ale nevidí, že rovnost existuje pouze na papíře a nejvíc se jí dovolávají Ti, kteří ji nejvíc zneužívají.

Závěr
 Netrvám na žádném z uvedených řešení a rád budu diskutovat s kýmkoliv o jiných, ale pouze tehdy, budou-li brát v úvahu, že někomu tu kolej prostě dát nemůžeme a každé řešení je pouze rozhodnutí o tom, kdo to bude.
 Všechno ostatní je dnes bohužel jen líbivá propaganda, stejně jako snahy o celopražské ubytování studentů, sjednocení kritérií a pod, které mohou pouze přenést hloubku krize z nejhůře postižených škol na ty v lepší situaci.