Kdo co dělá a kdo co rozhoduje

Tato problematika je samozřejmě pokryta různými řády a předpisy, z nichž některé jsou veřejně přístupné (například řád koleje, jednací řád SRK - k sehnání u Lenky Hellichové), některé jsou vnitřní záležitostí KaM.
Nebudu opakovat, co je psáno jinde, pokusím se o shrnutí mých zkušeností, jak to běhá skutečně a ne na papíře.
 

SRK:

Papírově má vzhledem k provozu koleje jednu pravomoc a to ke všemu se vyjadřovat. Vpřípadě naší koleje, kdy vedoucí postupuje poměrně vstřícně a snaží se nám vyhovět, je to pravomoc docela slušná.
Navíc může SRK rozhodovat o disciplinárním postihu studentů (od důtek přes podmíněné vyloučení k nepodmíněnému), všechna její rozhodnutí jsou přezkoumatelná prorektorem. Pravomoc SRK vyloučit studenta se příliš nepoužívá (vylučovalo se za pronajímání pokoje, ubytování na dvou kolejích současně - před třemi roky a jednou za nepořádek na pokoji), podmíněná vyloučení jsou častější, nejvíc se dávají za neustálé vyrušování. Dosud nebylo podmíněné vyloučení v podstatě žádným trestem, ale od doby, kdy se k němu přihlíží při ubytování, může značně komplikovat život.
Další pravomocí SRK je nařídit přestěhování studenta. Nevím, že bysme to kdy použili, ale je možné, že v případě nedostatku internetových zásuvek k tomu v zájmu jejich uvolnění dojde.
Poslední je přidělování kolejí. O tomto rozhoduje SRK koleje pouze při prvním kole a to v rámci zásad, které vždy visí na nástěnce. Zásady se někdy mění, navíc je nepěkným zvykem KaM do seznamu svévolně zasahovat.
Navíc SRK dělá spoustu věcí, kteé by nemusela. Například pomáhá s ubytováním nebo zajišťuje zamlouvání pokojů.

Vedoucí koleje:

Rozhoduje o provozu koleje. Její rozhodování o používání finančních prostředků je velice omezené, v podstatě může volně nakládat pouze s poplatky za pračky (které se utratí za jejich opravy).
 

KaM:

Řídí všechny větší akce a přiděluje koleji peníze. O průběhu oprav nebo třeba ani o stavbě zkušebny, vedoucí koleje často vůbec neinformuje. Některé smlouvy jsou navíc podepisovány ještě výš. Pokud se Vám například nelíbí, jak se opravuje podnož, nestěžujte si na vedoucí, protože ta do toho nemá co mluvit, a volejte rovnou na KaM.
 

Prorektor pro sociální záležitosti:

Je odvolací instancí pro všechna rozhodnutí SRK a často má tendenci je zmírňovat, současný prorektor p. Čepek se hodně snaží, ale podle všeho už je od některých problémů příliš vzdálený (o tom, v jakém světě žijí členové vedení UK ostatně velice výmluvně vypovídá humoristický občasník Fórum, který je zdarma k dostání i na naší koleji)
 

Grémium správních UK:

Jde o shromáždění předsedů SRK UK. Většinou se jich dostavuje méně než polovina, což silně komplikuje jeho činnost. Připravuje většinu předloh pro AS UK (například zásad o ubytování), které jsou v případě souhlasu prorektora a KaM bez problémů schvalovány (problém je ten souhlas).
 

AS UK:

Jako nejvyšší orgán UK rozhoduje o všech předpisech a taky může v podstatě všechny výše uvedené orgány odvolat. Nijak výrazně do dění nezasahuje a většinou pouze mechanicky schvaluje předlohy. Rozděluje peníze mezi fakultami a KaM, takže opravdu velké částky jdou přes AS.