Nezničitelný ing. Höffer

Vedoucí KaM UK ing. Karel Höffer je takřka legendární postavou. Byl jí už když jsme na kolej před sedmi lety přišel. Už tehdy se o něm povídalo, že nikdy neopustí svůj post a já jsem tomu nevěřil. Teď už věřím a vím, že není mnoho věcí, na které se může člověk spolehnout, ale na to, že vedoucí KaM UK je ing. Höffer je možné si vsadit s naprostou jistotou.
Zažil jsem asi dvě velké a několik menších akcí, ve kterých se studenti snažili o jeho odstranění. Všeobecně se tvrdí, že řídí koleje špatně, že vybírá drahé dodavatele atd.. Bohužel nikdy se nic neprokázalo. Na druhé straně je nutné přiznat, že ing. Höffer ke svým papírům nikoho nepustí a auditu KaM se daří úspěšně bránit.
Jeho největší oporou je celková zkostnatělost celé UK, která prý na rektorátě dosahuje obdivuhodných hodnot (viz. humoristický časopis Fórum). Jako každá byrokratická organizace se bojí jakékoliv změny a odchod kohokoliv z vedoucích pracovníků by mohl být pro příliš mnoho lidí nebezpečným precedentem. Ztotožňuji se s názorem, že hlavní devizou každého kandidáta ne rektora musí být záruka, že nedojde k žádným podstatným změnám (ať už je tou zárukou stáří nebo povaha). Dalším Höfferovým plusem je, neorganizovanost studentů, neschopnost dlouhodobějšího tlaku (to souvisí s tím, že studenti musí kromě boje s KaM ještě studovat) a celkový nezájem (koho zastupují někteří studenti ve správních radách a AS bych rád věděl).
Způsob jakým se na KaM pracuje docela obstojně charakterizuje přestavba zkušebny na naší koleji.
 

Nevážnější podezření na ing. Höffera

Něco měla naše SRK, bohužel při velkém tažení proti Höfferovi, které souviselo se zabráním části koleje Arnošta z Pardubic pro potřeby KaM, zmizely na Větrníku. Byla tam nějaká podezření na neexistující zaměstnance od nějakého odcházejícího pracovníka a ještě něco.
SRK Větrník podezřívala z neoprávněného použití prostředků na opravu koleje na opravu služebního jeho bytu na téže koleji.
 

Největší úspěchy ing. Höffera

Ubytovací systém Atlantis
Podle tohoto programu, který na runtime Foxky postavila skupina absolventů ČVUT zabývající se fotografováním, se dneska ubytovává. Bohužel je přizpůsoben použití v hotelech, takže neumí přestěhování a pod. Často padá (například při exportu dat jsou tři možnosti, každá ústí do jiné chyby), není zajištěna bezpečnost dat, neumí přestěhovávat, je zoufale pomalý. O kvalitách jeho tvůrců svědčí například to, že když měli přidělat vlastnost, která by automaticky účtovala pokuty za pozdní zaplacení, vyšperkovali program políčkem do kterého mohla ubytovatelka doplnit částku, kterou předtím ručně spočítala.

Letní hotelové podnikání
Letní hotelové podnikání se daří tak dobře, že už dvakrát se muselo Béčko zavřít, protože nebylo koho ubytovávat. Prý klesá zájem o Prahu, ale na Strahově za cenu jen o velice málo nižší stále vydělávají.

Seznam dojezdových vzdáleností
Před cca pěti lety prosadili SRK aktualizaci seznamu dojezdových vzdáleností (pocházel ze začátku osmdesátých let). KaM zadali práci katedře geografie PřF UK, která po roční práci vytvořila seznam, který se ihned vyhodil, protože byl ještě horší než ten původní. Na náš návrh, aby byla zadána studentu MFF UK práce jako projekt na program, který by potřebný data vytahal z Abusu a Idosu, byl odmítnut. Dnes vytváří databázi firma, která vyrobila Atlantis.

Výběrová řízení
Sledovat firmy, které opravují cokoliv na této koleji je většinou utrpení (viz. Kuchařka).

Smíšené pokoje