Zpět na Mámův svět

Jelikož se původní idea novin ukázala jako zcela neschůdná, tato stránka se proměnila na obyčejnou stránku s aktualitami.

Novinky na Mámově světě
Kalendář (co se bude dít)
  • 2.5.2001 - rekonstrukce aktualit
  • 10.7.2001 - sekce Fyzika změněna na sekci Učení
  • 12.7.2001 - úpravy v Muzice
  • 27.8.2001 - stránka o svatbě
  • 12.-19.8.2001 se bude konat výběrová akce pro děti, které se dříve účastnily našich táborů
"Aktuální" komentáře
aneb články, které jsem prostě musel napsat (to je taková vnitřní potřeba se k něčemu vyjádřit. I když to samozřejmě k ničemu nevede, pomáhá mi to snášet jeden z pro mě nejhorších pocitů - pocit bezmoci.)
Kosovo apod.