Studentskou kuchařku jsme napsali s patrem před šesti lety, potom ji vydával SKAS a my jsme vliv na její stav ztratili. Protože se mi to nelíbí, tak na této straně přináším studentskou kuchařku ve stavu do jakého by původní verzi upravil původní autor. Pokud byste měli připomínky nebo doplnění napište, budu vděčný.
 
 

Studentská kuchařka


Každý rok se na kolejích a na školách objevují noví prváci a protože na většině škol komunikace mezi ročníky docela vázne, pokaždé spousta nováčků pracně zjišťuje, co to vlastně znamená být studentem. Samo objevování má svoje kouzlo, ale na druhé straně přináší spoustu trapasů, zbytečné časové ztráty a úspěch není zdaleka stoprocentní. Abyste se (pokud ovšem budete chtít) nemuseli se vším dřít sami, případně se mohli věnovat něčemu, na co už naše síly nestačily a aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám vědomostí, vznikl tento studentský průvodce kolejí 17. 11., MHD hlavního města Prahy, menzami a Prahou se zaměřením pro studenty MFF UK. Uzávěrka původního vzdání byla na konci června 1994. Upgrade (značeno UPG) byl proveden částečně v září 1998.
 
 

Kolej 17. 11.

Kolej a menza 17. 11. jsou smutným pozůstatkem grandiózního reálně-socialistického plánu na výstavbu univerzitního městečka. A to ještě nedokončeným (Skleněný obklad kolem přízemí měl být původně kolem celých budov, nebyla zkolaudována samoobsluha v suterénu atd. ). Celý komplex je tvořen dvěma bloky koleje ( A, B) a menzou. Všechny tři budovy jsou spojeny v suterénu, ale volně procházet lze pouze mezi kolejemi - vstup do menzy je odnepaměti kromě vyjímečných a papírově ne zcela košer příležitostí zavřený.
UPG:tak teď už ani to nebude pravda, protože MFF UK bonzla na ministerstvu, že vpodzemí koleje jsou nevyužité prostory a to rozhodlo o jejich využití na zřízení soudního archívu (nyní v budově MFF UK na Malostranském náměstí). Akce je zpracována a dokonce po ročním váhání začala. Její průběh je ovšem řízen přímo z KaM UK a proto o něm nic neví ani vedoucí koleje. Průchod do menzy však bude bezesporu navěky ztracen.
 

Kolej A

Větší z obou bloků (20 pater + přízemí + suterén). Střecha je děravá. Doprava je zajištěna (částečně) čtyřmi výtahy (Většinou jezdí jenom tři, dvakrát do roka se stává, že nejede ani jeden. ) a dvěma požárními schodišti potaženými linem. Rychlejší je chodit pěšky do třetího a z pátého patra (občas se vyplatí jít pěšky i z osmnáctky). Blok je obýván vedoucí koleje, kancelářemi (přízemí), hotelovými hosty (1. patro), cizinci (11,12 patro). V ostatních patrech mají kromě čtyřky a pětky, kde převládají právníci většinu matfyzáci. Atmosféra je poměrně suchá.
UPG: právníci ze čtvrtého a pátého patra odešli, cizinci jsou více rozptýleni po celé budově
 

Kolej B

Menší ( 16 pater + přízemí + suterén). Doprava je zajištěna třemi výtahy a bylo zajímavé, že donedávna většinou všechny jezdili. Z tohoto důvodu se požární schodiště (opět potažené linem) téměř nepoužívalo a pěšky se nechodilo ani do prvního patra. Teď si Béčkaři těžce zvykají. Všude mají většinu matfyzáci hlavně vyšších ročníků. Béčko je synonymem vyšší životní úrovně, a tak je na Béčku sice ticho, ale ještě více sucho než na Áčku. V přízemí je několik místností dříve nejasného významu (dnes je z jedné zkušebna a druhá funguje jako místnost SRK) a k tomu dvě televizní místnosti (projít dveřmi mezi výtahy zahnout doleva a pak už to najdete.)
UPG: aby nebylo pohrom, které dopadají na Béčkaře dost, začala oprava podnože (to je to vyasfaltované prostranství kolem kolejí) a tím jim byl znemožněn normální vchod do jejich budovy. Musejí se proplétat podzemím. Tragičnosti nabývá jejich situace ve chvílích, kdy je vypnutý proud, protože na nové trase není nainstalováno nouzové osvětlení.
Navíc v posledních dvou letech dosahují KaM UK v létě takových úspěchů při pronajímání pokojů, že je nutné Béčko přes prázdniny uzavřít. Chudáci študáci tak musejí každý rok všechen majetek přestěhovat na A a zpět. Loni se ještě bouřili, letos už to přijali odevzdaně.
 

Menza

Je ta třetí, placatá, nízká budova, která vypadá jako protiatomový kryt. Má dvě patra nad i pod zemí (přístup pro vás je pouze do prvního patra a do přízemí). Jídelna je v prvním patře. Kromě ní je v menze místnost s klavírem, kulečníkový stůl, promítací sál, kde sídlí filmový klub, počítačová laboratoř, posilovna a v prvním patře jsou stoly na ping-pong s místností, kde dámy a (zatím) jeden pán chodí cvičit aerobic. Za ostatní místnosti (např. promítací sál) se musí platit (80-120 Kč/hod) takže až do loňského roku většinou zely prázdnotou. Po výměně vedoucí se situace zlepšila, protože na nevýdělečné akce jsou poskytovány slevy. Ping-pong, klíče od klavíru i kulečník se půjčují na kolejenku, u kulečníku se platí, u ping-pongu ne, ale musíte mít vlastní síťku. Budova je otevřená ráno od 6.00 . Večer se zavírá ve 24.00 , v pátek, sobotu a v neděli už v 23.00.
UPG: kulečník je už rok nebo více mimo provoz.
 

Magistrála

Vede z Jižního Města na Prosek. Je opravdovým požehnáním naší koleje. Ničí naše uši a otravuje naše plíce. Je použitelná na mnoho způsobů. V zimních měsících nám poskytuje rozptýlení, když sledujeme marný boj silničářů o udržení sjízdnosti této důležité komunikace. Ve zkouškovém období je rozptýlením při náročném studiu sledování jedoucích aut. Poskytuje blahodárný nízkofrekvenční zvuk přispívající ke klidnému usínání.
UPG: v posledních dvou letech přibyla nová atrakce. Každé ráno na magistrále vzniká fronta spěchajících řidičů, pohybující se rychlostí pomalého chodce. Na psychiku některých příznivě působí, když mohou zdeptané řidiče pěšky předcházet (předjíždět).
 

Strojovna

Jako je motor srdcem každého automobilu, tak srdcem každé koleje je strojovna s kotelnou. Naše kolej má opravdu velké a silné srdce. Technikou je narván celý suterén pod Áčkem od výtahů až ke konci vyasfaltované plochy. Naší pýchou je zejména ventilace o příkonu 4 MW. Jedinou výhodou obrovského motoru je to, že po několika minutách provozu se musí vypnout, aby mohl být opraven. Na druhé straně tak dochází ke značným úsporám energie.
 

Technické speciality

Zásadní význam pro dnešní stav koleje mělo rozhodnutí nedokončit vnější obložení budovy sklem. Takto byly sice zachráněny životy ubytovaných studentů, kteří by se při spolehlivosti ventilace jednou určitě udusili, ale nesvědčí to panelům bez vnější úpravy a silně to prodražuje provoz, protože v zimě budova bez tepelné izolace vytápí i slušně velkou část okolí. Sama budova má podobné vlastnosti jako komín. Zatímco v nejnižších patrech bývá zima, v osmnáctém patře není ani za největších mrazů třeba otevírat topení.
Ani naše okna nejsou ledajaká. Otevírat se dá vždy pouze jedno (kdysi bylo možné otevírat obě, ale bohužel rámy měly tendenci zcela svévolně vypadávat, čímž ohrožovaly ubytované studenty jednak při příchodu a pak i nebezpečím vyloučení z koleje, kterým se trestá vyhazování věcí z oken. Z těchto důvodů bylo uskutečněno rychlé polouzavření oken na věčné časy.), není však třeba příliš okna otevírat, protože většinou větrají samy. Nadstandartní vybavení má pokoj A 824, odkud lze pozorovat okolní cvrkot nejen přes sklo, ale i škvírou v okenním rámu. V předloňském roce se někteří obyvatelé západní strany dočkali nemilého nočního překvapení, když jím skrz zavřená okna napršelo do pokojů. Loni se díky lepším klimatickým podmínkám tato nedopatření neopakovala v takové míře. dvakrát.
V posledním roce se množí problémy s vodou. Dochází k praskání trubek, zřejmě proto, že doba jejich životnosti byla překročena nejpozději pět let po otevření koleje (léto 1989). Před tím byly dlouhá léta složeny na staveništi.
Mimořádně podařená je i izolace asfaltového prostranství. Její spolehlivost se dá snadno ověřit při každých trochu vydatnějších srážkách ve spodním průchodu mezi bloky hned u dveří z Béčka.
Posledním výdobytkem (o kterém vím) je nikdy nezkolaudovaná prodejna potravin taktéž v suterénu (prosklená místnost naproti Pumpě). Ze skladu je vidět ven i skrz zeď.
UPG: S okny se nic nezměnilo, kromě toho, že několika šťastlivcům byla vyměněna. Pokud se současné tempo výměn podaří udržet, celá akce by mělo skončit koncem roku 2105. Podnož nám spravují a o prodejnu potravin jsme přišli, protože se právě přebudovává na už zmiňovaný archív.
 
 

Výtahy

Jsou tu pro vás. Nadávat se na ně dá skoro vždycky. Na Béčku jezdí všechny výtahy všude, na Áčku staví výtah za vrátnicí pouze v nule a od desítky nahoru. Některé záludnosti provozu. Z požárních výtahů (plechové, nalevo od dvojice malých) se vystupuje na druhou stranu, v případě zaseknutí je lepší pojistit si záchranu i voláním, význam tří bílých knoflíků: levý zavírání dveří (funguje pouze u požárního výtahu na Áčku), prostřední ?, pravý nulování předvolby (funguje pouze u rychlovýtahu). Pokud se tlačítko po zmáčknutí nerozsvítí neznamená to nutně, že nebude fungovat tlačítko, ale většinou pouze, že nefunguje žárovka v něm. Když výtah nejezdí nemělo by se tlačítko na patře rozsvítit, bohužel to nefunguje vždy, takže nejlepší indikací je stoupnout si k šachtě a poslechnout si, jestli se tam něco pohybuje. Někteří z nás se snaží urychlovat provoz tím, že nemačkají svoje patro pokud je zmáčknuté nějaké sousední a zbytek dojdou.
UPG: tlačítko zavírání dveří funguje občas i jinde, poslední dobou často u Čuka (pravý výtah z prostředních dvou).
 
 

Telefony

Naše telefony mají své specifické vlastnosti. Automat na mince zásadně nic nevrací a telefony na karty mají chvíle, kdy se s nimi sice dovoláte, ale vaši milí od vás neuslyší ani slovo. Prostě fungují jenom jedním směrem. Uslyšíte jen jak na druhé straně někdo volá halóóó, halóóó. V zájmu objektivity je nutno říct, že tyto služby poskytují zcela zdarma a vaše karta zůstane bez jakékoliv změny.
 

Opravy

Opravy kupodivu probíhají na naší koleji docela rychle. Nejdůležitější je zapsat poruchu na vrátnici. Opravná akce probíhá asi takto: ráno zapíšete do sešitu tekoucí sifon u umyvadla. Kolem poledne se na pokoji objeví zámečník a ujistí vás, že na tohle je potřeba instalatér. Areál koleje je velký, a tak než je instalatér nalezen, má po směně. Druhý den ráno se dostaví instalatér. Nic neopravujte sami!
 
 

Smíšené pokoje

V současné době mohou kluci i holky bydlet dohromady, ale jelikož by na buňce měly bydlet pouze osoby jednoho pohlaví je nutné mít souhlas vašich spolubuněčníků z druhého pokoje.
UPG: Bohužel v této záležitosti nedošlo k upgrade, ale k downgrade. Ing Hoffer totiž vyhrabal (už asi před čtyřmi lety) starou komunistickou vyhlášku hlavního hygienika ČSSR z roku 1977, která praví, že kluci a holky musí bydlet odděleně. Vzal ji za bernou minci a začal vyžadovat její plnění (společný život dvou nesezdaných lidí se prý příčí jeho křesťanskému přesvědčení). Letos se mu konečně podařilo dosáhnout vytouženého cíle tím, že ho napadlo donutit vedoucí a ubytovačku respektovat jeho nařízení pod hrozbou odebrání veškerých odměn.
Současná situace, kdy spousta lidí kvůli jeho křesťanskému názoru bydlí jinde než doopravdy, se bohužel asi nezmění, protože ministerstvo má své práce dost (proč by mělo měnit vyhlášku, která nikomu nevadí, protože hygienici trvají pouze na dodržování rozumných věcí) a nikdo z university nebude nutit KaM k porušování platných právních předpisů.
 

Zamlouvání pokojů

Aby mělo vůbec smysl si pokoj zamlouvat je nutné podat si přihlášku na tuhle kolej. Pokud tak učiníte, ještě než se dovíte, zda tady vůbec dostanete postel, můžete si zamluvit pokoj. Nejdřív dostanou šanci ti, kteří jsou spokojení se svým příbytkem a nechtějí se v příštím roce stěhovat jinam. Mají obvykle dva večery na to, aby si ho zamluvili (zapsali se do štaflí). Poté si ti co, se stěhovat chtějí vyberou z toho co zbylo systémem kdo dřív přijde ten si víc vybere. Celá akce probíhá koncem května začátkem června.
Tento léty ověřený postup byl loni pokusně nahrazen novým korespondenčním systémem, kdy se zamlouvalo vhazováním papírků do krabice a celá akce značně připomínala kupónovou privatizaci. Reakce byly značně rozporuplné a proto není jisté jaký systém bude použit letos.
UPG: vrátili jsme se k původnímu systému. Možná by chtělo něco napsat k přidělování koleje.
 

 LAB (Počítačová laboratoř)

Je v menze. Jeho specialitou je nepřetržitý provoz a to, že její správu získali do svých rukou studenti (Olda a Cipís). Kvůli nočnímu provozu nastaly problémy se starým vedením menzy, které mělo snahu vchod do menzy po půlnoci zavírat. Nakonec došlo ke kompromisu a unavení forbesáci (hráči počítačových her) jsou propouštěni z menzy každou celou hodinu.
UPG: forbesácká éra LABu skončila.
 

Společný půjčitelný majetek

Každý řádně ubytovaný student si může proti kolejence půjčit následující věci: na vrátnici klíče od prádelny (v každém patře je jedna prádelna, bohužel ne všechny jsou v provozu, a tak vemte zavděk i prádelnou + - dvě patra.)
                   u vybraných jedinců (seznam by měl viset na vrátnici) televizi a lux
                   u Vojty Vrbů B 1416 je možné si za kolejenku půjčit kolejní video i s televizí (je to leden z mála pozůstatků bývalého majetku Asociace.)
UPG:(opět spíše downgrade) televize už nejsou, vysavače se dají půjčit pouze na vrátnicích, zcela se změnila situace s prádelnami. Na koleji je asi sedm automatek, které se dají půjčit na vrátnicích. Za půjčení automatek se platí cca.  10 Kč za 2 hod.. Ostatní prádelny byly přeměněny s sušárny, kterých je stejně málo, protože za jejich půjčování se neplatí.
Vojta Vrbů ani video už na koleji nebydlí. Jinak s videem to bylo nějaké zamotané, protože hned po zveřejnění původní kuchařky na mně vyjel, že video je jeho vlastní (ačkoliv ještě rok předtím ho prý od něj jeden kamarád půjčil jako kolejní.)
Navíc máme na koleji fotokomoru (klíče půjčuje Honza Měrka B 1208).
 

Správní rada koleje (SRK)

SRK si volí studenti ze svého středu, ale moc je to nezajímá; maximálním úspěchem posledních voleb byla třetinová účast voličů. Smutným důsledkem je to, že ve správní radě seděli např. lidé, kteří tu rok nebydleli. Ačkoliv má SRK pravomocí víc, jedinou, kterou opravdu využívá je možnost rozhodnout, kdo tady bude bydlet. Aby nedošlo ke křivdě je nutno podotknout, že loni se správní radě povedlo následující: za součinnosti SKAS MFF , SRK a několika nadšenců se podařilo opravit ping-pongové stoly a najít místo pro zkušebnu (zatím se nenašlo pár nadšenců, kteří ji odhlučnili). Současné složení SRK: Radek Douda (Cipís) předseda
     Oldřich Vojtíšek (Olda)
     Dana Podaná
     Radan Slavík
     Oldřich Doseděl
Funkční období končí letos v únoru, kdy by měli proběhnout nové volby.
UPG: současné složení SRK je na nástěnkách, zkušebna je hotová,
 

Přidělování koleje

Je nejdebilnější práce na světě. Za posledních několik let přibylo žadatelů, ale nepřibilo míst. Ve vedení university to bohužel ještě asi nikomu nedošlo, protože fakulty nadále zvyšují počet přijatých studentů a tváří se, že všichni kolej dostanou. To, že někteří nedostanou se snaží řešit vymýšlením důmyslných systému přidělování většinou závisejících na vzdálenosti. UK se tak postupně mění na učiliště pro Ostravu a okolí, protože spousta lidí to řeší přestěhováním na Moravu. To, že tím nutí studenty podvádět, legistům z vedení UK nevadí. V současné době dostávají kolej lidé s dojezdovou vzdáleností na 1.5 hodiny, kteří jsou na tom všichni stejně, protože se jim vyplatí zaplatit si podnájem než každý den dojíždět. To ještě nikdo nezaregistroval, takže nás další rok čeká další stěhování. V tom všem má SRK přidělit kolej.
 

Asociace studentů

Vznikla v listopadu 1989 jako orgán studentské samosprávy (SRK tehdy ještě neexistovala). Převzala majetek po SSM a spravovala peníze, které zbyly ze stávky. Po vzniku SRK a opadnutí listopadové euforie se o její činnost přestaly studenti zajímat, čehož prý využily některé vyčurané existence k vlastnímu obohacení.
UPG: jak se později zjistilo můj oblíbenec Vojta Vrba měl klíče od kanceláře Asociace, která byla v jednom z čištění na Béčku a jednoho dne tajně přemístil všechny dokumenty do kontejneru, který hned druhý den ráno vyvezli.
 

KaM UK

Je zkratka správy Kolejí a Menz Univerzity Karlovy. Je to orgán řídící a usměrňující činnost všech kolejí a menz v UK v Praze. Studenti s ním do styku příliš nepřicházejí, ti, kteří přicházejí, s touto organizací většinou nevycházejí dobře.
UPG: po letitých zkušenostech si nejsem jist, jestli řídí je to správné slovo. Je v něm příliš slyšet pořádek a nějaké cílené zaměření.
 

ing. KAREL HÖFER

Je (prý) opravdovým žijícím člověkem, avšak za léta svého působení ve funkci ředitele kolejí a menz UK získal mnoho pohádkových vlastností (alespoň podle vyprávění starších studentů). Ačkoliv téměř všichni studenti, kteří ho znají, ho upřímně nenávidí, periodicky se objevují snahy ho odvolat a mnozí obětovali dost času, aby se ho UK zbavila, jeho pozice zůstává naprosto neotřesena a zdá se, že zůstane ředitelem ještě hodně dlouho, jelikož ve zdůvodňování problémů dosáhl kvalit, které mu ani jeho nejzarytější nepřátelé nemohou upřít.
UPG: Přežije nás tady všechny, nechtěl jsem tomu věřit, ale je opravdu nezničitelný. Zažil jsem dvě velké studentské akce, které směřovali k jeho odvolání, obrovské neúspěchy při zajišťování hostů na letní hotelový provoz, ale nic u nezlomilo vaz. Prostě žije a škodí dál. Traduje se, že není možné jeho odvolání, protože na rektorátě je spousta lidí, kteří vědí, že kdyby se zjistilo, že to jde bez Höfera, mohlo by zjistit, že to půjde i bez nich. Každý se bojí precedentu.
 

UPG: Velké opravy

Novou specialitou se staly větší opravy koleje. Zažili jsme dvě a obě stály zato. První byla oprava střechy menzy, která poskytovala každodenní pohled na strhané dělníky vysedávající v menzovním bufetu nemoha vystoupat na vysokou střechu. Občas přece jenom vystoupali a předvedli užaslému publiku něco ze svého nemalého fotbalového umění. Celou srandu nám pokazili někteří rejpalové, kteří volali na KaM a stěžovali si, že se tam za jejich peníze někdo rekreuje. Ústředí tedy divadlo zatrhlo a donutilo je střechu opravit.
Podobně úspěšná je oprava podnože, akce začínala více než rok. Základní kousek asfaltu byl slavnostně vyseknut na začátku loňského školního roku. Chvíli probíhala demontáž staré podnože a před zimou všechny práce ustali. Už v té chvíli byl rozpočet natolik napjatý, že nebylo možné koupit ani 5 m pletiva, aby se o 200 m zkrátila naše cesta na autobus. Práce začali až na jaře v pohodovém tempu. Bohužel kvůli nepřízni počasí se nepovedlo tuto stavbu česko-ukrajinského přátelství dokončit v termínu 31.8.1998. Snad to vyjde do konce října.
 
 

Svoboda na naší koleji

Je značná, ale stále ne taková jakou by jsme chtěli. Smí se (nebo je tolerováno) libovolně si přestavět pokoj a vyzdobit si ho dle libosti. V loňské sezóně však došlo ke dvěma kolizím: Vedení koleje vydalo nařízení o odstranění výzdoby s oken na základě vyhlášky magistrátu O čistotě hlavního města Prahy (Pro ty, kteří by si chtěli okna vyzdobit je možno obstarat povolení z magistrátu, že výzdoba čistotu neohrožuje. Tento papír vedení koleje respektuje)
UPG: Tady se nic nezměnilo, na výzdoby všichni zapomněli, novým hitem jsou smíšené buňky. Vedoucí slouží ke cti, že se těmto akcím snaží vyhýbat a většinou se s ní dá všechno nějak splychtit.
 

Rádio Drát

Dráťák by měl být na každém pokoji. Nepřítomný nebo již zcela vyčvachtaný knoflík na regulaci hlasitosti je zcela běžným jevem. (Podle rad zkušených lze hlasitost regulovat klíčem od pokoje: klíč sundáme z kroužku, nasadíme na osku, lehce zapáčíme a otočíme. Lze použít i vidličku.) Aby kvalita programů šířených tímto masmédiem byla co nejlepší vzniklo Rádio Drát - studentský rozhlas po drátě, mimo jiné členové rádia rozhodují o tom, která stanice bude naladěna v době mimo jejich vysílání. Po slibném rozjezdu se organizace předloni ocitla ve stavu klinické smrti. Oživovací pokusy v uplynulém roce skončily pouze částečným úspěchem : poměrně často se vysílá, ale téměř nikdo to neposlouchá. Program by měl viset na nástěnkách na obou blocích, ale je docela pravděpodobné, že se tam objeví až někdy v dubnu jako loni.
UPG: Sinusoidální pohyb pokračuje. Před třemi a dvěma lety bylo rádio na vrcholu, loni už to zase zadrhávalo. Rádiu hodně pomohlo, že jeho členové získali novinářský průkaz a možnost chodit na některé koncerty zdarma (pokud neměli takovou smůlu jako, že si vybírali pouze ty vyprodané.) Moc lidí to prý, ale neposlouchá.
 

Sluníčko

Volné sdružení studentů snažící se oživit jednotvárný a nudný život na naší koleji. Nejvýznamnějším představitelem Sluníčka je Leo Eisner
(A 1409). Sluníčko pořádá následující sportovní akce (loni je pořádalo) : volejbalový turnaj mezi patry, turnaj v ping-pongu, ve fotbale a v nohejbalu. Dvakrát ročně se pořádá regee party. Loni se uskutečnil první roční ročník kuličkového memoriálu O pytlík a kuličky předsedy SKASu.
UPG: Kde je Sluníčku konec. Volejbalový turnaj se hraje dál pod patronací Nadace Drát. Loni jedna nepojmenovaná skupina uspořádala Děsírovskou hru na Bílou paní.
 

Kultura

Ani s kulturou to není ideální. Existuje Rádio Drát, párkrát do roka se v menze koná nějaká diskotéka nebo koncert, občas domluví někdo nějaké povídání (cestopisné přednášky, beseda - např. loni Dr Uzel a slovenský velvyslanec Mjartan) a na letošek někteří jedinci slibovali obnovení videoklubu. V červnu byl otevřen studentský klub PUMPA.
UPG: Pumpa už zase neexistuje, protože nám ji mění v archív. Spíš než kulturní byla chlastací institucí, hlavně ke konci. Bývalý majitel Pumpy vyhrál konkurs na pronájem přízemí budovy B, takže se můžeme těšit na novou.
 

Beánie

Slavnostní přijímání prváků do studentského kolektivu pomocí prastarého Jarníkova rituálu. U příležitosti této akce se obvykle pořádá disco, koncerty matfyzáckých hudebních skupin, promítání matfyzáckého filmu apod. Asi největší místní společenská událost.
 

Devítka

Folková skupina složená z místních studentů. Daleko nejprofesionálnější místní seskupení. Pořádá pravidelné folkové večery na kterých vystupuje vždy spolu s nějakou veličinou svého oboru.
UPG: Už nepatří ke koleji, ale hrajou pořád. Dokonce prý udělali díru do folkového světa (což nemohu potvrdit, protože ho nesleduju).
 

Regge patry

Speciální regee disco pořádané Sluníčkem. Akce s docela slušnou společenskou úrovní.
UPG: Naposledy proběhla před čtyřmi roky. Teď tu byly moštové chlastačky našeho 17. patra, bohužel to je akce napůl pro uzavřenou společnost
 

Studentský klub Pumpa

Vznikl před prázdninami (otevíralo se 14.6) v průchodu mezi A a B.
UPG: zanikl před prázdninami.
 

Sportování

Sportování se u nás nenosí. Kromě dvou hřišť v dezolátním stavu, načerno namalovaného hřiště mezi Béčkem a menzou a kurtů na kterých platíte stejně jako ostatní (s kolejí mají společnou jenom polohu), tady nic není (V zimě jsme vybudovali několikrát klouzačku). Letité pokusy o změnu situace příliš ovoce nepřinesly až na malé zlepšení na jednom z hrišť, které se loni dočkalo nového písku. Na zajištění smetáku však doposud nikdo z koleje dostatek sil nenalezl, a tak se situace zřejmě opět brzy zhorší. Suveréně nejoblíbenějším sportem je volejbal (od května se hraje skoro každý večer. Pokud není ještě plno většinou vás docela ochotně vezmou). Na asfaltě se hraje nohejbal a občas i tenis. Ideálním místem pro pomalý tenis je průchod z A na B, kde se dá podnikat i spousta jinejch věcí.
UPG: Průchod, kde se občas pořádaly i neoficiální diskotéky už je uzavřený. Hřiště se dočkala nového písku obě, ale pořád nejsou nic moc. Při přestavbě podnože jsme uhádali dva basketové koše a hřiště na nohejbal (jestlipak ho postaví).
 
 

Nejvýznamější postavy naší koleje

UPG: všichni následující už nebydlí

   Dan Lukeš (Kuleš) B 1206
  Současný předseda SRK, dodedávna střídavě vyhazovaný a opět přijímaný na fakultu (za neplnění studijních povinností). Ze všech studentů a možná i zaměstnanců největší znalec koleje a menzovní laboratoře.
UPG: také se nejvíce zasloužil o vybudování kolejnetu

   Antonín Tonda Beneš B 1206
Dlouholetý předseda SRK, po krátkém přerušení kariéry (1994) se opět vrátil na postu předsedy ubytovací komise a člena SRK.

   Leo Eisner CALTECH, USA
Zakladatel a bývalá vůdčí osobnost Sluníčka (přivedl na svět volejbalový turnaj), bývalý předseda SKAS MFF UK (1993). Nyní na PGS studiu v zahraničí.

   Tomáš Sýkorka Sýkora A 1907
Dlouholetý člen všech senátů, iniciátor mnoha neuskutečněných akcí, v současné době ve výslužbě v prvních ročnících.

   Arnold Arny Pompoš B 404
Nejhlasitější člověk v areálu koleje, vášnivý a dobrý hráč volejbalu, utkání bez jeho zapáleného a citlivého komentáře nemá ani poloviční úroveň.

   Richard Ríša Veleta B 206
Z nanápadného studenta PedF se po otevření Pumpy stal jakožto jeden z vlastníků vykořisťovatelem. Jeho vykořisťovaní ho mají poměrně rádi. Občas přispívá na akce rockového a undergroudového charakteru.

   Štěpán Quido Francl B 1515
   Miloš Mojžíš B 1515
   Vojtěch Vojta Vrba B 1415
Trojice velkých postav Nadace Drát ( filmový klub Kotouč, Rádio Drát, úterni diska před Pumpou atd.). Předsedou je Štěpán, nejvýkonější jednotkou asi Miloš a moudrým mužem v pozadí Vojta.

   Jano Kula A 1512
Poslední aktivní člen Sluníčka, organizuje Reggae party a spravuje klíče od fotokomory A1512.

   Jaro Bielčik B 1510
Dvojník Alberta Einsteina, obětavý šéfredaktor Obrázků Žlutých Růží.

UPG: tihle už bydlí
Laco Szilarsky
Co se týká hlasitosti převzal částečně Arnoldovo postavení. Často hraje volejbal. Hlavní postava maďarské komunity.

Tomáš Jelínek
Dlouholetý předseda SKASu MFF UK. Kromě neoddiskutovatelných organizačních schopností a obrovské pracovitosti, má bohužel i své horší stránky, takže ze SKAS MFF UK odešel v loňském roce za poměrně trapných okolností.
 

MENZY

To jsou naše školní jídelny. Lístky na jídlo si musíte koupit předem za bony (takovej ten sešítek, co jste dostali při zápise). Většinou je třeba se starat den předem, někdy se dají lístky koupit i ten samý
den. Druhy jídel : pouze poloviční snídaně (menší porce) 4  Kč, za jeden bon dostanete dvě, protože půlbon neexistuje
                  oběd 8 Kč, 1 bon
                  studená večeře (něco jako svačina, např. dvě housky, salám, vydává se v době oběda) 8 Kč, 1 bon
                  teplá večeře (jídla jako oběd) 16 Kč, 1 bon
                  dvoják (něco jako zvláštní druh měny, při výdeji dvojáků si za lístek můžete vybrat z nabízeného sortimentu            konzerv, salámů a dalších poživatin, výběr záleží na menze, vyjde to na 50 - 60% ceny v obchodu)  Kč, 2 bony
                  hromadná objednávka (vlastně je to dvoják, kde si můžete vybrat, co chcete, podmínkou je razítko, že se jedná o školní akci - např. lyže)
Na vaše bony můžete do všech menz v Praze (mimo menzy FTVS UK). Lístek platí jenom v jedné menze a jen jeden den. Ve které a který se dozvíte, když si koupený lístek dobře prohlédnete. O sobotách a nedělích vaří vždy jedna menza UK a jedna menza ČVUT.
UPG: Ceny se změnily a nevím jak je to s dvojáky a hromadnou objednávkou.
 

Nejdůležitější menzy pro MFF UK

Menza 17.11

Je u naší koleje. Patřila k tomu nejhoršímu v tomto oboru nejen v Praze, ale možná v celé republice. Po výměně vedení (únor 1994) došlo k většímu zázraku a dnes patří k tomu nejlepšímu. Má to i své stinné stránky, protože se tady objevila věc dříve neznámá - fronty (maximálně deset patnáct minut). K obědu jsou čtyři jídla (z toho jedno vegetariánské) nebo zeleninový talíř - tedy dohromady pět jídel na výběr. S časem od otevření se možnost výběru zmenšuje. K večeři jsou dvě jídla a místo polívky je chlebíček. Lístky se prodávají každý den 11:30 - 14:00 a k tomu občas dopoledne (seznam vyvěšen na výdeji vzadu v menze. Výdej : SN 6:15 - 8:30 , O 11:15 - 14:00 , V 17:30 - 19:00 , DV jako O.
S jídlem je to trochu horší a fronty po zdražení už nejsou takové.
 

Menza Jednota (Opletalova 38)

Poměrně velké fronty (někdy i půl hodiny). Nelekejte se délky fronty. Tempo výdeje je docela rychlé. Chodí sem hlavně lidi z VŠE. Vaří poměrně dobře, výhodou je, že si můžete k polévce vzít libovolné množství chleba a přidají vám i přílohu hlavního jídla. Lístky na dnešek mají pouze do půl dvanácté. Matfyzáci tam jezdí hlavně z Karlína nebo se stavují při cestě na Karlov. Přístupové cesty : metro B nám. Republiky, výstup ve směru Masarykovo nádraží, projdete halou na ulici Hybernská, přejdete a budete pokračovat ve směru od Prašné brány, přejdete Opletalovu ulici (napojuje se zprava) a po její levé straně půjdete. Dveře za poštou patří menze, metro C Hlavní nádraží, vystoupíte a projdete parčíkem ve směru od Václaváku, přejdete přes Bolzanovu ulici, po její pravé straně sejdete kousek jakoby do města, zahnete doprava a jste v Opletalově ulici. Menza je kousek dál na pravé straně. Výdej : SN 6.30 - 8.30 , O 11.30 - 14.00 , V 17.30 - 19.00 . Pokladna : 11.00 - 14.00 DV Út - Pá jako oběd.
UPG: Tady nevím, už jsem v ní dva roky nebyl.
 

Menza Albertov (Albertov 2)

je malá a sympatická menza nedaleko matfyzáckého děkanátu na Karlově.
Malé jsou i porce jídel. Jste-li velcí jedlíci, volte jinou. Fronty nebývají, místo na sednutí si a vychutnání oběda také ne. Máte-li však celý den na Karlově, vyplatí se. Z děkanátu se do menzy dostanete, učiníte-li pár kroků směrem zpět na Pavlák ovšem hned jak to půjde zabočíte vlevo. Sejdete několik schodů, budete chvíli pokračovat a po pravé ruce se vám zjeví očekávaná menza (vypadá jako lepší kůlna). Výdej : SN 7.30 - 8.30, O 11.15- 14.15. Pokladna :11.30 - 13.30.
UPG: Opět nevím, dva roky jsem v ní nebyl.
 

Menza Právnická (nám. Curierových 7)

V této menze obědvá spousta krásných právniček. Menza se nachází ve sklepě budovy právnické fakulty. Jídlo dobré, porce slušné, fronty větší, rychle se posunující. Používají ji hlavně informatici trávící svůj čas na Malé straně. Přístupová cesta : nasednout na dvanáctku dojet na stanici Čechův most, přejít most a po pravé straně hned za mostem je budova Práv (veliká a mohutná). Výdej O a SV i pokladna 11.00 - 14.00.
UPG: Taky jsem tam dva roky nebyl, ale došlo ke změně systému na automatický s kartami. Chodí se objednávat i přesně jídlo. Aby jste tam mohli chodit musíte si sehnat kartu strávníka, což je prý docela problém.
 

Menza Budeč (Wenzigova 20)

Malá menza v malé koleji. Vaří dobře i porce jsou obstojné, ale mimořádně ochotná paní v pokladně. Výdej : 11.15 - 14.15 . Pokladna 11.30 - 14.00. Přístupová cesta : z děkanátu zpět na Pavlák za prvním rohem odbočit doprava, projít pod magistrálou, na konci ulice vpravo je menza.
 
 
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Praha je veliká. Nejhorší situace ale nenastávají, když se ztratíte (nejlepší je nechat se něčím odvézt na metro, odsuď už trefíte), ale když chcete něco koupit. Je tady strašně moc obchodů.
 

Nejpoužívanější potraviny

samoobsluha Delvita Florenc naproti zastávce tramvají v budově metra
UPG: samoobsluha Delvita Argentinská - přejdete most k Nádrholu a jedete podél magistrály pořád rovně, asi 400 m za křižovatkou nalevo
krámek s pečivem na Nádrholu v místech, kde se vystupuje z busů MHD
nonstop potraviny Rokoska jedna zastávka z Kuchyňky (shodou okolností se jmenuje taky Rokoska) autobusy 144,102,175,156 ve směru od Nádrholu, vystoupíte, kousek popojdete a jste tam, poněkud vyšší ceny.
 
 

Nejoblíbenější hospody - zaplivané studentské pajzly

Rokoska naproti nonstopu, desítka Regent 7.20 Kč, zavírají v 23.00
U špačka od Rokosky nahoru, u nonstop-stánku doleva, desitka Měšťan 6.90 Kč, zavírají až zavřou (po 23.00)
Na vyhlídce (momentálně uzavřena)
UPG: Tak tady vůbec nevím, jen Vyhlídka už je snad zase otevřená
 
 

MHD HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Jelikož jde MFF UK vtipně rozmístěna po polovině Prahy je zvládnutí MHD výhodou, která umožňuje ušetřit řádově hodinu denně. Pokud se systém cestování dovede téměř k dokonalosti, značně se komplikuje, protože např. na Strahov se od nás dá jezdit čtyřmi trasami jejichž výhodnost se mění podle ročního období, povětrnostních podmínek, denní doby, ale i minutu od minuty v závislosti na tom, který autobus zrovna pojede.
 
 

METRO (Krtek, Vcuc)

Je páteří celého systému.
    Intervaly: denní špička (prac. den) 6.30-8.00, 14.00-17.00
                             trasa C 1-2 min trasa B, A 2-3 min
               večer (po 20. 00), neděle sobota odpoledne
                                   C 8-12 min B, A 10-15 min
               ostatní C 3-5 min B, A 4-6 min
Většinou se stojí, ale málokdy jsou tak tragické návaly jako v některých autobusech a tramvajích. Spousta času se ztrácí na schodech. Ušetřit se dá pouze, když jdete pěšky, ale musíte být u schodů první. Nejvhodnější dveře pro vystupování (pořadí číslo vagónu číslo dveří)
       trasa C směr Háje Nádrhol: Vltavská 54, Florenc tramvaj 11, Florenc přestup 22, Florenc autobusy 54, Hlavák Opletalka 11, Muzeum 54, Muzeum přestup 41, Pavlák11
       trasa A směr Skalka Dejvická: Mírák 24, Muzeum přestup 13, Muzeum 33, Můstek přestup 24 13, Můstek 11 54, Malostranská 33, Kulaťák autobus na Strahov 51, Kulaťák ČVUT 11, Staroměstská 23
       trasa B směr Butovice Českomoravská: Anděl na knížecí 54, Anděl 11, Karlovo nám. 12 13, Nár. třída 11, Můstek přestup 11 31 41, Můstek 54, nám. Republiky Opletalka 14, nám. Republiky Kotva 51, Florenc tramvaj 11, Florenc přestup 23 42, Křižíkova 23,
Metro je ideální pro přepravu na delší vzdálenosti. Pokud jedete jenom kousek a ve stejném směru jede i tramvaj, je lepší jet tramvají. I při největších parnech a mrazech je v metru docela příjemně. Na některých stanicích na schodech dost fouká (Nejhorší je v létě Vltavská a v zimě bohužel Křižíkova.
UPG: Mírák je nyní uzavřen
 

Tramvaj

Byla páteří celého systému. Je ideální pro poskakování po městě. Rychlost závisí na tom jestli jsou koleje v silnici nebo jestli jsou zvlášť. Ve špičce nemůže tramvaj v některých úsecích kvůli autům ani projet (Malostranská - Anděl, Jindřišská - Karlovo nám). Každá linka má svou stálou trasu, ale téměř pořád je někde výluka, takže se musí dávat pozor. Jízdní řády jsou víc jak pět zastávek od konečné skoro k ničemu. Během dne je pohyb tramvají po městě zcela chaotický, večer pak platí, že čím je zastávka dál od začátku s tím větším předstihem na ní tramvaj přijede. Z těchto důvodů je užitečné chodit tak o pět minut dřív.
UPG: Když jsem přišel do Prahy myslel jsem si, že neustálé výluky jsou způsobeny zchátralostí kolejí, ale protože se opravuje pořád a některá místo už po několikáté, asi ještě neexistuje metoda na takové postavení kolejiště, která by zaručovala rozumnou trvanlivost. Zlepšilo se dodržování jízdních řádů přes den.
 

Autobus

Nikdy nebyl páteří systému. Jezdí v místech kde nejezdí ani tramvaj ani metro. Pokud se zrovna neopravuje silnice, je na jízdní řád docela spolehnutí. V autobusech se vyskytují největší návaly.
 
 
 

Elektrický sběrač mrtvol (ESM)

Je to takzvaná noční tramvaj. ESM jezdí od 23:45 do 5:00 (přibližně) a to ve stejných kolejích, ale po jiných trasách než normální tramvaje. Všechny ESM se společně sjíždějí na stanici Lazarská (u Spálené ulice kousek od Máje), kde je vždy čas na přestup i pro ty největší mrtvoly. Interval je 40 minut, takže je třeba dávat pozor kam ta tramvaj vlastně jede, mnohým mrtvolám se stává, že dojedou na úplně druhý konec Prahy. Síť ESM spolu s několika linkami nočních autobusů docela obstojně pokrývá celou plochu Prahy.
 
 

Revizor

Revizor se vyskytuje poměrně vzácně. Průměrný cestující ho potká průměrně!!! tak jednou za měsíc. Pokuta je za dvě kila, ale pokud máte lítačku (průkazku) a přinesete ji ukázat s kupónem Na bojiště (sídlo DP města Prahy) zaplatíte jenom 30 Kč. Pro chytráky, kteří by se rozhodli jezdit bez kupónu a v případě polapení tvrdit, že si lítačku zapomněli, potom kupón koupit Na bojišti (v předprodejích se kupóny prodávají do osmého dne v měsíci (Na bojišti pořád), mám špatnou zprávu. Na bojišti dávají na kupón razítko s datem, takže byste neuspěli.
UPG:Revizorů přibylo, ale prý se jezdit na černo pořád vyplatí. Pokuta je 200 Kč.
 

Stodvanáctka

Je náš autobus. Jezdí do Zoo. Většinou na ní nejsou návaly, ale občas se vám může stát, že se do autobusu nevejdete. Problémy jsou u posledního autobusu, kterým se dá stihnout druhá a třetí hodina na matfyzu a v období, kdy se hodně jezdí do Troji za zvířaty. Někdy se řidiči ani neobtěžují zastavit. Velice poučné je v období školních výletů sledovat marné snahy učitelek na Nádrholu narvat do stodvanáctky celou třídu najednou.
 
 

Přístupové cesty

Nejdůležitějším bodem odkud se cestuje na kolej je stanice metra Nádraží Holešovice dříve Fučíkova pro spoustu Pražáků Fučka. Odtud se na kolej buď jde pěšky přes most (asi deset minut cesty) anebo se jezdí autobusem. Nejblíž koleji je zastávka autobusu 112 Pelc-Tyrolka o tři minuty cesty navíc je to z Kuchyňky (144,102,175,156). Pokud vám tedy jde o úsporu času vyplatí se vám čekat na stodvanáctku pouze tři až čtyři minuty.
Při cestách na Výstaviště, Štrosmajerák případně Právnickou fakultu se používá tramvají 5 (na Právnickou fakultu už nejede) 17 ze zastávky Trojská (po silnici k ZOO až narazíte na tramvajové koleje).
 
 

Ideální algoritmy MHD pro cesty kolej - budovy MFF UK

V následujících doporučených cestách pomocí MHD je použito toto značení : M C (X - Y) metro, trasa C, z X do Y
          T 8,24 (X - Y)/2 tramvaje číslo 8,24, z X do Y jsou to dvě zastávky
          B 112 autobus číslo 112 (zbytek jako u tramvaje)
Cesty jsou psány od naší koleje. Pokud je uvedeno pouze B 112 znamená to B 112 (Pelc Tyrolka - Nádrhol)/2
TRÓJA - pěšky po chodníku směrem k mostu, projít pod mostem do nízké modrošedé budovy spojené s věžákem stejné barvy.
KARLÍN - B 112, M C (Nádrhol-Florenc), T 8,24 (Florenc-Křižíkova)/2, přejít ulici, budova naproti,
KARLOV - B 112, M C (Nádrhol - Pavlák), vylézt směr ulice Na bojišti, Karlov, přejít magistrálu, kousek po její pravé straně, zahnout do prava (ulice Na bojišti), na konci doleva, pořád rovně, poslední dvě budovy na pravé straně jsou matfyzu,
MALÁ STRANA - B 112, T 12 (Nádrhol - Malostanské nám.)/8 vystoupit, ve směru vystoupení rovně,
 

SLOVNÍČEK


Nádrhol  Nádraží Holešovice
Hlavák  Hlavní nádraží
Kulaťák  Vítězné náměstí, Dejvická
Sokolovská  Florenc
Opletalka  menza Jednota
Pavlák   I. P. Pavlova (užívá se i název Slinták)
Mírák  Náměstí Míru

stránka SRK

zpět